Termeni și condiții

1. Condiții

Prin abonarea la oricare dintre servicii și deschiderea unui cont la noi ("Contul"), dvs. ("Clientul") sunteți de acord să respectați acești termeni și condiții. Acești termeni și condiții se aplică tuturor conturilor S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). Acestea stabilesc baza pe care noi oferim serviciile și trebuie citite cu atenție.

2. Servicii

2.1 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va depune eforturi rezonabile pentru a furniza un serviciu continuu. Cu toate acestea, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil pentru nicio pierdere de date care rezultă din întârzieri în afara controlului nostru, pierderi sau nelivrări, întreruperi ale serviciului sau erori sau omisiuni ale clientului. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil pentru nicio pierdere suferită ca urmare a faptelor de forță majoră sau de forță majoră inclusiv tulburări civile, revolte, inundații, secetă, incendiu , război și impunerea legislației.

2.2 Sunteți de acord că S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este răspunzător față de dvs. pentru nicio dauna consecventa speciala pe care le puteți suferi ca urmare a pierderii afacerii, a contractelor, a profiturilor, economii sau altfel. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu poate exercita controlul asupra materialului trimis prin internet și exclude orice răspundere de orice fel pentru publicarea de către Client a inexactelor, materiale înșelătoare, ofensatoare, amenințătoare sau obscene sau materiale care încalcă legislația UE sau alte legi aplicabile.

2.3 Clienții S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sunt răspunzători pentru toate taxele percepute de furnizorul lor de servicii telefonice care decurg din utilizarea Serviciilor de către Client. .

2.4 Din când în când S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sau subcontractanții săi trebuie să efectueze întreținerea rețelei, care poate implica oprirea temporară a unor părți din aceasta. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va anunța cât mai mult posibil și va încerca să mențină această lucrare la perioada specificată în anunț. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu își asumă nicio răspundere care decurge dintr-o astfel de suspendare a serviciului.

2.5 Clientul este de acord că nu va revânde, subînchiria, reatribui sau transfera nicio parte a Serviciilor.

2.6 Confirmați și sunteți de acord că detaliile despre numele DVS., adresa, numerele DVS. de telefon și de fax, împreună cu adresa(e) de e-mail și adresele IP atribuite, pot fi comunicate către RIPE NCC pentru a vă asigura că atât NOI, cât și Dvs. ne îndeplinim obligațiile care le revin în vigoare. politicile RIPE și că astfel de date pot fi publicate integral sau parțial în baza de date RIPE WHOIS.

2.7 Costurile de licență pentru toate aplicațiile și software-ul terților oferite cu planurile noastre pot fi modificate fără indicații scrise.

2.8 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a transfera orice taxe suplimentare/creșteri de preț ca urmare a modificărilor de preț de la furnizorii terți de software și licențe, indiferent a ciclului de găzduire.

3. Conținut interzis

3.1 Clienții trebuie să utilizeze Serviciile furnizate numai în scopuri legale, autorizate. Este interzisă transmiterea, stocarea sau prezentarea oricăror informații, date sau materiale cu încălcarea oricărei legi. Lista de conținut interzis include, dar nu se limitează la:-

(a) Material ilegal – Acestea includ lucrările protejate prin drepturi de autor exploatate ilegal, fișierele audio, video sau muzicale comerciale și orice material care încalcă orice reglementare sau material care este perceput a induce în eroare.

(b) Warez – Aceasta include, dar nu se limitează la, software piratat, ROMS, emulatoare, phreaking, hacking, spargere parole, falsificare IP și criptare a oricăreia dintre cele de mai sus. Include, de asemenea, orice site-uri care oferă “linkuri către” sau “cum să” informații despre un astfel de material.

(c) HYIP – Nu permitem niciun site HYIP sau site-uri care fac linkuri către sau au conținut legat de site-uri HYIP.

(d) Proxy – Nu permitem nicio configurare sau conexiuni proxy sau orice fel de activitate prin conexiuni proxy la distanță pe Găzduirea Partajată, Găzduirea Reseller, Găzduirea VPS și Serverele Dedicate. Prima abatere comisă de Client va avea ca rezultat suspendarea Contului acestuia. Orice a doua încălcare va duce la desființarea imediată a Contului.

(e) Gazde IRC – Găzduirea unui server IRC care face parte sau este conectat la o altă rețea sau server IRC sau are o conexiune la o rețea IRC. Serverele sau conturile de găzduire virtuală, care se conectează la sau fac parte din aceste rețele, vor fi imediat eliminate din rețeaua noastră fără notificare. Serverul nu va fi reconectat la rețea până la momentul în care sunteți de acord să eliminați complet toate urmele serverului IRC și să ne lăsați să avem acces la serverul dvs. pentru a confirma că conținutul a fost eliminat complet. Orice a doua încălcare va duce la desființarea imediată a contului.

(f) Conținut defăimător – orice conținut de site care face o afirmație falsă, afirmată în mod expres sau subînțeles ca fiind faptică, care poate oferi unei persoane, unei companii, unui produs, unui grup, unui guvern sau unei națiuni o imagine negativă.

g) Torrente de biți: utilizarea de software și scripturi pentru “torrenți de biți” sau similar nu este permis pe serverele noastre. Aceasta include trimiterea sau primirea de fișiere folosind aceste mecanisme.

3.2 Nu avem nicio obligație de a edita, revizui sau modifica conținutul site-ului dvs. web. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a elimina orice conținut fără notificare. Pentru a evita orice dubiu, nu monitorizăm în mod proactiv mesajele pe care le puteți posta pe site-urile noastre gestionate, dar ne rezervăm dreptul de a elimina un astfel de mesaj la discreția noastră.

3.3 Orice Client care s-a dovedit că folosește Serviciile în oricare dintre scopurile cuprinse în Clauza 3.1 i se poate închide Contul fără notificare.

3.4 Clientul este de acord să despăgubească integral și efectiv S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) împotriva tuturor pierderilor, costurilor, acțiunilor, procedurilor, pretențiilor, daunelor, cheltuielilor (inclusiv cheltuielilor judiciare) sau răspunderii, indiferent de orice ar fi suferit sau suportate direct de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ca urmare a încălcării sau nerespectării de către Clienți a acestei Clauze 3.

3.5 Clientul va apăra și plăti toate costurile, daunele, premiile, onorariile (inclusiv cheltuielile de judecată) și hotărârile pronunțate împotriva S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) care rezultă din încălcarea sau încălcările prezentei Clauze 3. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate, la discreția sa absolută, să apere astfel de revendicări și să compromită astfel de revendicări cu acordul Clientului, acest consimțământ să nu fie nerezonabil reţinut. Clientul va furniza S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) cu asistența necesară pentru apărarea unor astfel de pretenții, pe cheltuiala exclusivă a Clientului.

4. Domenii

4.1 Înregistrăm domenii printr-o companie parteneră. Nu plasăm detaliile dumneavoastră pe ieșirea whois a domeniului din motive legale, însă dacă comiteți orice fel de activitate ilegală ne rezervăm dreptul de a furniza personalului corespunzător datele dumneavoastră. Dacă doriți ca detaliile dvs. să fie afișate pe ieșirea whois, vă rugăm să ne contactați și vom fi bucuroși să vă ajutăm.

4.2 “Datorită unui acord legal între ENOM INC, registratorul nostru de domenii și LegitScript, clienții ar trebui să fie conștienți de faptul că domeniile achiziționate cu intenția de a vinde medicamente eliberate pe bază de rețetă, printr-o companie care nu este autorizată corespunzător în țara de destinație. , ar putea fi înghețat în așteptarea unei căi de atac. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Ltd. nu are control asupra acestui proces, iar litigiile vor trebui tratate prin canalele legale adecvate în țara în litigiu.& #8221;

5. Conținut pentru adulți

Permitem numai site-uri web cu conținut legal pentru adulți. Nu permitem găzduirea pe serverele noastre de imagini pornografice sau sexuale explicite ale copiilor sau orice imagini/video obținute ilegal.

6. Limitări de dimensiune

Sunteți de acord și înțelegeți că dimensiunea maximă a unei singure baze de date MYSQL nu va depăși 400 MB, indiferent de spațiul web alocat contului de găzduire și că dimensiunea fiecărei căsuțe poștale va fi limitată la 500 MB pe toate serviciile noastre partajate și reseller. servicii de găzduire.

7. Server / Resurse / Abuz de personal

7.1 Sunteți de acord și înțelegeți că orice încercare de a submina sau de a provoca daune oricăruia dintre serverele noastre este strict interzisă și că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru utilizarea conturilor clienților noștri’.

7.2 Dacă abuzați de resursele pe care le oferim în vreun fel, ne rezervăm dreptul necalificat de a vă dezactiva imediat contul fără rambursare.

7.3 Dacă operați orice site folosind intensiv procesorului sau orice resurse care provoacă ingreunarea altor site-uri, ne rezervăm dreptul de a vă impune termeni noi în schimbul termenilor actuali de care vă bucurați (adică sa schimbam termenii). Aveți voie să utilizați până la 25% din totalul resurselor disponibile pe un server partajat, iar dacă contul dvs. continuă să utilizeze mai mult de 25% din resurse, aceasta va duce la suspendare.

7.4 Atacurile Denial of Service (DOS) îndreptate către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), sau orice încercare de a lansa un atac DOS de pe serverele noastre sunt strict interzise. Toate infracțiunile și/sau infracțiunile suspectate vor fi investigate cu atenție și pot duce la desființarea imediată a Contului dvs.

7.5 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a dezactiva/șterge orice caracteristică sau aplicație furnizată pe serviciul de găzduire partajată fără notificare dacă se constată că această caracteristică/aplicație fi dăunător și/sau împiedică serverele web’ sănătatea generală și performanța.

7.6 Dacă sunteți în vreun fel lipsit de respect față de orice membru al S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) personal avem dreptul deplin de a vă închide contul la noi fără nicio rambursare.

8. Lățimea de bandă

8.1 Dacă contul dvs. depășește limita de lățime de bandă, vă vom informa. Dacă nu doriți să achiziționați lățime de bandă suplimentară sau să vă actualizați Contul și să continuați să depășiți limita, Contul va fi suspendat până când ne demonstrați că ați luat măsuri pentru a vă asigura că limita nu va fi depășită din nou sau actualizați contul dvs. , oricare dintre acestea este mai devreme. Contul va fi reactivat în luna următoare.

8.2 Oferim conectivitate nelimitată pentru pachetele noastre partajate. Conectivitate nelimitată înseamnă că nu înregistrăm cu acuratețe și apoi aplicăm utilizarea lățimii de bandă a site-ului dvs. decât dacă se consideră că folosește o cantitate excesivă. O sumă excesivă este clasificată ca utilizând mai mult de 15% din lățimea de bandă totală către nodul Partajat menționat pentru un cont individual. Atunci când apar astfel de evenimente, ne rezervăm dreptul de a suspenda imediat serviciul dacă nivelul de utilizare riscă să provoace o întrerupere altor utilizatori. În alte cazuri, vom încerca să comunicăm cu dvs. pentru a discuta despre utilizarea respectivă. Ne rezervăm dreptul de a percepe taxe suplimentare dacă utilizarea normală a site-ului dvs. depășește frecvent această utilizare. Dacă taxele respective nu sunt acceptabile pentru dvs., vom încerca să vă oferim un interval de timp rezonabil pentru a vă muta serviciile.

9. Publicitate comercială- e-mail (SPAM)/EMAIL COMERCIAL NESOLICITAT

9.1 Sunteți de acord și înțelegeți că spam-ul, trimiterea de e-mailuri nesolicitate de pe serverele noastre sau utilizarea adreselor de e-mail care sunt păstrate de noi sunt STRICT interzise și vor califica Contul dvs. pentru dezactivarea imediată fără rambursare. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ar fi singurul arbitru cu privire la ceea ce constituie o încălcare a acestei Clauze.

9.2 Sunteți de acord și înțelegeți că am stabilit o limită de 100 de e-mailuri trimise pe oră pentru găzduirea Windows partajată și reseller, 300 de e-mailuri trimise pe oră pe găzduire Linux partajată și reseller, 500 de e-mailuri trimise pe oră pe găzduire VPS, 1000 de e-mailuri trimise pe oră e-mailuri pe oră pe găzduire în cloud și 3600 de e-mailuri trimise pe oră pe găzduire dedicată pentru a evita orice fel de spam de la serverele noastre. Clienții nu pot trimite mai mult de numărul specificat de e-mailuri într-o oră, indiferent de dimensiunea listelor lor de corespondență.

10. Comisioane afiliate

Afiliații nu pot câștiga comision pentru achiziționarea propriului cont de găzduire web și/sau achizițiile efectuate pe propriul cont de facturare. În calitate de afiliat, nu vă este permis să vă referiți singur. De exemplu, dacă vă alăturați programului nostru de afiliere și utilizați codul de link pentru a vă crea propriul cont personal, nu veți avea dreptul să primiți niciun comision de afiliat.

11. Backup-uri

11.1 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va depune eforturi rezonabile pentru a proteja și a face backup la datele clienților în mod regulat, cu toate acestea, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu garantează existența, acuratețea sau regularitatea serviciilor sale de backup și, prin urmare, sunteți singurul responsabil pentru efectuarea de back- să creați fișiere în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

11.2 Sunteți de acord și înțelegeți că orice backup pe care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate efectua nu va include niciun fișier media. Acestea includ (dar nu se limitează la) fișiere mp3, mpeg, wmv sau orice alte fișiere video/audio.

11.3 În cazul copiilor de rezervă VMware Cloud, menținem copii de rezervă DRS ale sistemului de fișiere subliniat în cazul unei erori în masă, dar aceste copii de siguranță nu pot fi utilizate pentru restaurări individuale. Dacă se dorește acest lucru, se recomandă soluția noastră de rezervă în afara locației.

12. Facturare

12.1 Dacă plătiți cu un cec, vă rugăm să acordați 5 zile lucrătoare pentru ca cecul să fie compensat și pentru ca noi să deschidem Contul. Dacă plătiți prin mandate poștale sau numerar, ne vom strădui să vă configuram contul în aceeași zi.

12.2 Facturile sunt generate cu 5 zile înainte de data scadentă oficială. Plata trebuie efectuată până la data scadentă pentru a evita suspendarea contului dumneavoastră. Dacă nu se primește nicio plată, contul dumneavoastră va fi suspendat la 5 zile de la data scadentă oficială. Dacă în următoarele 10 zile nu se încearcă achitarea facturilor scadente, ne rezervăm dreptul de a vă închide definitiv contul și de a formata toate datele deținute. În total, vor trece 10 zile de la data scadentă oficială înainte de a vă închide definitiv contul.

13. Securitate și viruși

13.1 Sunteți responsabil pentru orice utilizare greșită a Contului dvs. și trebuie să luați măsuri pentru a vă asigura că alte persoane nu obțin acces neautorizat la Contul dvs. Nu vă puteți folosi contul pentru a încălca securitatea altui cont sau pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la o altă rețea sau server.

13.2 Parola dvs. oferă acces la Contul dvs. Este responsabilitatea dvs. să vă păstrați parola în siguranță.

13.3 Partajarea parolei și a accesului la cont cu utilizatori neautorizați este strict interzisă. Trebuie să aveți grijă și să împiedicați alte persoane să vă folosească Contul, deoarece veți fi responsabil pentru consecințe.

13.4 Încercarea de a obține parola contului altui utilizator este strict interzisă și va duce la întreruperea serviciului.

13.5 Trebuie să adoptați măsuri de securitate adecvate pentru a preveni sau a minimiza utilizarea neautorizată a Contului dvs.

13.6 Nu puteți încerca să ocoliți autentificarea utilizatorului sau securitatea niciunei gazde, rețele sau cont. Aceasta include, dar nu se limitează la, accesarea datelor care nu sunt destinate dvs., autentificarea sau utilizarea unui server sau cont pe care nu sunteți autorizat în mod expres să îl accesați sau investigarea securității altor rețele. Utilizarea sau distribuirea de instrumente concepute pentru a compromite securitatea este interzisă. Exemple de aceste instrumente includ, dar nu se limitează la, programe de ghicire a parolelor, instrumente de spargere sau instrumente de sondare a rețelei.

13.7 Nu puteți încerca să interferați cu serviciul pentru niciun utilizator, gazdă sau rețea sau să efectuați atacuri DOS. Aceasta include, dar nu se limitează la, “inundarea” de rețele, încercări deliberate de a supraîncărca un serviciu și încercări de “crash” o gazdă.

13.8 Sunteți de acord și înțelegeți că utilizatorii care încalcă securitatea sistemelor sau a rețelei pot suporta răspundere penală sau civilă. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va coopera pe deplin cu investigațiile privind încălcările sistemelor sau ale securității rețelei de pe alte site-uri, inclusiv cooperarea cu autoritățile de aplicare a legii în investigarea presupuse încălcări penale.

13.9 Sunteți de acord să finalizați propriile teste pentru virușii informatici în conformitate cu cele mai bune practici de calcul înainte de fiecare utilizare operațională a Serviciilor

13.10 Acces la JailShell – Oferim acces ssh pe pachetele de găzduire partajată Linux, dar din motive de securitate accesul este limitat doar la anumite IP’. Pentru a beneficia de serviciile, trebuie să aveți o conexiune la rețea locală cu o adresă IP statică sau de fiecare dată va trebui să contactați echipa noastră de asistență pentru a vă lista albă adresa IP actuală.

14. Suport pentru panoul de control

14.1 Sunteți de acord și înțelegeți că membrii personalului nostru nu vă vor ajuta prin chat live, bilete sau asistență telefonică pentru a configura conturi de e-mail, subdomenii, domenii suplimentare sau pentru a instala oricare dintre aplicații. Ne-am restricționat personalul de la autentificarea panoului de control al clientului. Clienții sunt așteptați să parcurgă tutorialele noastre Flash, precum și baza noastră de cunoștințe pentru a înțelege toate caracteristicile panourilor de control respective.

Echipa noastră de asistență vă va ajuta cu oricare dintre funcțiile care nu funcționează sau dacă există probleme la nivelul serverului care trebuie remediate din partea noastră. Clienții pot lua în considerare ajutorul de la forumul nostru pentru a obține informații detaliate de la alți membri ai forumului, cu toate acestea, sarcinile de bază care pot fi gestionate din panoul de control sunt de așteptat să fie rezolvate numai de la sfârșitul Clientului.

14.2 Va trebui să încărcați site-ul dvs. de la sfârșitul dvs. folosind un manager de fișiere sau un software FTP. Bazele de date ar trebui să fie încărcate din PHPMyAdmin și conturi secundare, cum ar fi FTP, cutii poștale, subdomenii, domenii suplimentare, domenii parcate, care ar trebui configurate numai de la sfârșitul clientului.

15. Anulări și Rambursări

15.1 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a suspenda SAU de a rezilia serviciile la primirea reclamațiilor de abuz.

15.2 O garanție necondiționată de rambursare a banilor de 30 de zile este oferită pentru găzduirea partajată gestionată și găzduirea reseller. Taxe de înregistrare a domeniului, vps/vds & pachetele de servere dedicate nu intră sub incidența acestei garanții. Solicitările de rambursare după 30 de zile vor fi rambursate proporțional cu timpul neutilizat.

15.3 Numai conturile pentru prima dată sunt eligibile pentru o rambursare. Dacă ați avut un cont la noi înainte, ați anulat și v-ați înscris din nou, nu veți fi eligibil pentru o rambursare sau dacă ați deschis un al doilea cont la noi.

15.4 Nu va exista nicio rambursare pentru noi înregistrări de domenii, ID Protect, WHM/CPanel, Plesk, VPS & Licență de server dedicat, Virtuozzo, certificate SSL și Site Builder, deoarece acestea sunt achiziționate de la furnizori externi și amp; S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu primește nicio rambursare în cazul anulării licențelor.

15.5 Orice întreruperi ale serviciului sau întreruperi din cauza întreținerii programate de către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sau furnizorii noștri de rețea nu vor lua în considerare pentru garantarea timpului de funcționare. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil în niciun fel pentru eșecul serviciilor terților.

15.6 În cazul anulării contului de găzduire partajată, taxele pentru domeniul gratuit vor fi deduse din suma de rambursat (dacă există). Domeniul va fi gratuit doar pentru primul an inițial în cazul gTLD-urilor și 2 ani în cazul TLD-urilor .uk. Taxele de reînnoire vor trebui plătite după caz ​​la momentul reînnoirii. TLD-urile aplicabile acoperite de oferta gratuită de înregistrare/transfer de domeniu sunt .com, .net, .org, .biz, .info, .eu, .co.uk, .org.uk, .me.uk.

15.7 Dacă vă anulați găzduirea înainte de data reînnoirii sau doriți să transferați numele dvs. de domeniu către alt furnizor de servicii în timpul perioadei de înregistrare a acestuia, taxele de înregistrare/transfer de domeniu vor fi plătite înainte de finalizarea acestei acțiuni.

16. Garanția de returnare a banilor

16.1 VPS/VDS, servere dedicate și amp; Înregistrările de domenii nu sunt incluse în politica de garanție a banilor înapoi în 30 de zile. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a decide dacă emite sau nu rambursări proporționale în astfel de circumstanțe.

16.2 Toți abonații planurilor de reseller și gazdă web partajată gestionată au o garanție necondiționată de rambursare a banilor de 30 de zile. Dacă considerați că serviciile sunt deficitare sau nesatisfăcătoare, aveți dreptul la o rambursare integrală a sumei contractului în primele 30 de zile de la data creării contului.

16.3 Dacă o rambursare solicitată de Client este către un cont bancar internațional din afara Regatului Unit, Clientul este de acord să suporte toate taxele suportate pentru noi pentru transferul plății. Suma pe care Clientul ne-o datorează va fi dedusă din suma totală de rambursare.

16.4 De asemenea, oferim o garanție de înghețare a prețurilor. Nu trebuie să plătiți niciodată mai mult decât suma inițială la care vă înscrieți pentru serviciul dvs. de găzduire. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a modifica alocarea resurselor pentru serviciile sale & de asemenea, pentru a modifica prețurile afișate pe site.

17. Modificarea Termenilor și condițiilor

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a modifica sau modifica acești termeni și condiții în orice moment. Toți clienții sunt legați de cei mai recenti termeni și condiții publicate pe acest site web.

18. Rezilierea

18.1 Ne rezervăm dreptul de a refuza, rezilia sau suspenda accesul dvs. la Servicii din orice motiv, la discreția noastră exclusivă, cu o notificare scrisă de 5 zile.

18.2 Vă putem suspenda imediat contul în cazul încălcării de către dumneavoastră a oricăruia dintre termenii și condițiile din prezentul document, inclusiv, fără limitare, întârzierea sau neplata sumelor datorate.

18.3 Ne rezervăm dreptul de a închide orice cont în care titularul contului anunță că are sau urmează să inițieze proceduri legale împotriva S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). Se va da o notificare anunțând data programată de reziliere, permițând clienților să se mute la un nou furnizor și să facă copii de rezervă. Rambursarea lunilor anterioare va fi, de asemenea, rambursată la reziliere.

19. Efectul rezilierii

La încetarea sau expirarea Contului dumneavoastră, indiferent de motiv, veți plăti imediat toate sumele restante în așteptare pentru Contul dumneavoastră către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) în termen de 14 zile lucrătoare.

20.Limitarea răspunderii

20.1 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își declină orice răspundere în legătură cu următoarele:

(a)pierderea materialului încărcat;
(b)incompatibilitatea Serviciilor cu oricare dintre echipamentele, software-ul sau legăturile de telecomunicații ale Clientului;
(c) probleme tehnice, inclusiv erori sau întreruperi ale Serviciilor;
(d) inadecvarea, neîncrederea sau inexactitatea Serviciilor;
(e) viruși informatici de orice fel obținuți de către Client în timpul utilizării Serviciilor;
(f) orice încălcare a securității care afectează Contul Clientului.

20.2 În niciun caz S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) să fie răspunzător fie prin contract, delict (inclusiv neglijență) sau în alt mod pentru daune indirecte, incidentale sau consecutive, inclusiv, fără limitare, pierderi de venituri, date, utilizare sau informații.

20.3 Nimic din această Clauză 20 nu exclude răspunderea fiecărei părți cu privire la deces și vătămare corporală rezultată din neglijența acelei părți, a angajaților, agenților sau subcontractanților săi sau pentru declarații false frauduloase sau în temeiul delictului de înșelăciune.< /p>

20.4 Sub rezerva clauzei 20.3, răspunderea noastră față de dvs. în contract, delict, neglijență sau în alt mod care decurge din sau în legătură cu Serviciile va fi limitată, pentru orice incident sau serie de incidente conexe, la taxele anuale plătite de dvs. noi în anul în care a apărut prima dată răspunderea. Nicio responsabilitate nu va fi acceptată de către noi, cu excepția cazului în care și până când nu ați furnizat dovezi documentare care să demonstreze că pierderea a avut loc.

20.5 Excludem orice răspundere de orice fel cu privire la orice material pe internet postat de către Client prin intermediul Serviciilor și nu suntem responsabili în niciun fel pentru bunurile (inclusiv software) sau serviciile furnizate de terțe părți promovate. , vândut sau pus la dispoziție în alt mod prin intermediul Serviciilor sau pe internet, acuratețea, completitudinea sau adecvarea pentru orice scop a conținutului oricărui site web și actele sau omisiunile altor furnizori de telecomunicații sau servicii de internet (inclusiv autoritățile de înregistrare a numelor de domeniu) sau pentru defecțiuni sau defecțiuni ale echipamentului lor.

20.6 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu va fi răspunzător pentru nerespectarea sau întârzierea îndeplinirii obligațiilor care îi revin, dacă o astfel de nerespectare sau întârziere se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului său rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte ale oricărui organism guvernamental, război, insurecție, sabotaj, embargo, incendiu, inundație, grevă sau alte tulburări ale muncii, întreruperea sau întârzierea transportului, indisponibilitatea, întreruperea sau întârzierea serviciilor de telecomunicații sau terților (inclusiv Propagarea DNS), defecțiunea software-ului sau hardware-ului terților sau incapacitatea de a obține materii prime, consumabile sau energie utilizate în sau echipamentele necesare pentru furnizarea Serviciilor.

21. Indemnizație

Clientul este de acord că va apăra, despăgubi, salva și deține S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) inofensiv de orice și toate cererile, răspunderile, pierderile, costurile și pretențiile, inclusiv taxele legale rezonabile impuse S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), agenții săi, clienții, funcționarii și angajații săi, care pot apărea sau rezulta din orice acțiuni sau omisiuni ale Clientului, agenți, angajați sau mandatari în legătură cu utilizarea de către aceștia a Serviciilor.

22. Legea

22.1 Prezentul acord va fi guvernat și interpretat și interpretat în conformitate cu legea Romaniei, iar părțilee se supun jurisdicției exclusive a tribunalelor romane.

22.2 Clientul și S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ambii sunt de acord că o instanță poate anula sau rescrie orice parte a acestor termeni și condiții dacă îi consideră ilegali, inaplicabili sau neloiale și, în astfel de cazuri, aplică numai termenii și condițiile, ca și cum clauza sau clauzele contravenționale nu ar fi fost niciodată conținute în aceștia.