Acord privind nivelul de servicii

ACUM DECI, părțile sunt de acord după cum urmează fluxuri:

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ACORD DE NIVEL DE SERVICII

Acest S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Acordul privind nivelul de servicii (“SLA”) se aplică tuturor serverelor dedicate. Clientul este de acord ca S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) măsurătorile interne stabilesc eligibilitatea pentru orice Credit de Performanță aplicabil. În cazul în care Clientul stabilește că există o discrepanță în această măsurătoare, Clientul va notifica prompt S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) și S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) și Clientul vor conveni de comun acord asupra validității și acurateței măsurătorii și asupra eligibilității Clientului pentru orice Performanță aplicabilă Credite.
S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate modifica acest SLA în orice moment.

1.Servere complet gestionate
(“Monitorizarea portului serverului“) este definită ca participarea serverului dedicat la monitorizarea serviciilor prin porturi TCP/IP standard. Monitorizarea portului serverului este efectuată la fiecare cinci minute și o eroare este definită imediat după ce un monitor declanșează pentru prima dată. În cazul unei defecțiuni, dacă nu se face nicio comunicare cu Departamentul de Suport Tehnic, vor fi efectuate procedurile pe care le-ați subliniat. Este responsabilitatea proprietarului serverului să definească acțiunea de efectuat (QRR) în cazul unei defecțiuni. Acest serviciu include până la opt porturi/servicii/daemoni care pot fi monitorizați în acest mod.

(“Securitate bazată pe rețea standard“) este definită ca securitatea generală a rețelei de bază pe care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) oferă fiecărui client. Această securitate este oferită la nivel de rețea și include configurații securizate de router, scanări frecvente ale rețelei și cunoștințe generale despre menținerea unei rețele securizate. Acest serviciu nu implică securitate bazată pe server, firewall-uri, DDOS/protecție împotriva atacurilor la nivel de server sau protecție bazată pe antivirus/spyware.

(“Suport tehnic 24/7/365“) este definit ca având acces direct la echipa noastră de asistență tehnică 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile un an. Toată asistența oferită este gratuită, în așteptarea sarcinii de server care este solicitată durează mai puțin de 15 minute. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) oferă o garanție de timp de răspuns de trei ore sau mai puțin la toate solicitările de asistență.

(“Reporniri manuale hard/soft în 10 minute sau mai puțin“) este definit ca cererea dvs. fiind procesată în 10 minute sau mai puțin pentru solicitările de repornire a serverului. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Echipa de asistență preferă sistemul de repornire soft/hard, deoarece păstrează integritatea generală a hardware-ului și a sistemelor de operare. Timpul de răspuns de 10 minute este definit ca timpul în care plasați cererea până când este emisă comanda de pornire sau de repornire. În unele cazuri, software-ul sistemului de operare necesită timp suplimentar pentru a efectua funcțiile necesare pe server. Se depun toate eforturile pentru a accelera repornirea serverului cât mai repede posibil.

(“ID bazat pe gazdă“) este definit ca sisteme de detectare a intruziunilor care sunt utilizate pentru a detecta pachetele de rețea, oferindu-vă o bună înțelegere a ceea ce se întâmplă cu adevărat pe un server. . IDS au capacitatea de a distinge diferite tipuri de trafic de rețea pe același număr de port. ID-urile au capacitatea de a arunca pachete rău intenționate care vă pot afecta rețeaua. Clienților care folosesc Windows 2003/2008 li se va furniza o copie instalată a Black ICE Defender pentru un cost suplimentar, iar clienților care folosesc Linux li se va furniza PortSentry și/sau APF/BFD.

(“Actualizări și corecții automate ale sistemului de operare“) este definit ca actualizări și corecții automate ale sistemului de operare, ca parte a procedurilor noastre de rutină. Aceasta va face parte dintr-o perioadă de întreținere continuă a actualizărilor care au loc în mod regulat. Pe măsură ce sunt lansate noi nuclee, corecții de securitate, pachete de servicii și remedieri rapide, serverele vor fi actualizate automat. Notificarea actualizărilor este furnizată atunci când apar, iar notificările prealabile sunt expediate ori de câte ori este cazul.

(“Monitorizarea resurselor“) este definită ca adăugarea unui server dedicat la sistemul nostru de monitorizare bazat pe aplicații. Aplicația de monitorizare va monitoriza spațiul general pe disc, utilizarea procesorului și utilizarea memoriei cu notificare când pragurile sunt depășite. Acest serviciu este personalizat pe bază de server și necesită trimiterea unei „Configurații/Proceduri de monitorizare”. șablon.

(“Verificarea stării serverului la cerere “) este definită ca o solicitare inițiată de client de a examina starea generală a serverului. Aceasta poate și poate include o revizuire a utilizării memoriei, a procesorului, a spațiului pe disc și a configurației generale a serverului. Verificările de sănătate a serverului permit unui inginer experimentat să examineze starea generală de sănătate a serverului și vă oferă o evaluare profesională și recomandări (dacă există) pentru îmbunătățirea sănătății și amp; eficienta.

(“Asistență avansată“) este definită ca asistență tehnică avansată pentru servere dedicate. Această asistență poate fi utilizată pentru orice număr de servicii de asistență și include depanarea serverului, configurarea software-ului, configurarea sistemului de operare, reinstalările sistemului de operare și orice sarcină care nu intră sub “asistență gratuită” furnizate cu serverul. Pentru diferite niveluri de servere este oferită o anumită perioadă de timp.
(Cinci ore pe lună)

(“Protecția antivirus pentru server“) este definită ca un software antivirus bazat pe fișiere care va fi instalat pe server pentru a vă proteja serverul de viruși rău intenționați. Definițiile virușilor vor fi actualizate în mod regulat, precum și o scanare completă a serverului în cauză. Clientul va primi alerte cu privire la orice viruși care sunt găsiți și pusi în carantină/eradicați, dacă este solicitat.

(“Protecție firewall bazată pe hardware“) este definită ca includerea unui firewall bazat pe hardware pentru a vă proteja serverul. Firewall-urile sporesc securitatea și, atunci când sunt configurate corect, vor preveni producerea anumitor dezastre. Cu acest serviciu, administratorii noștri vor configura și menține un perimetru de rutare cu firewall pentru serverul în cauză. Acest serviciu este la cerere, la un preț suplimentar.

1.2. DreamServer Network (dreamserver.ro) (“DreamServer Network (dreamserver.ro)”) este definit ca echipamentul, software-ul și facilitățile din cadrul S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) segmente critice de rețea, inclusiv S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) a contractat servicii de conectivitate la care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) mediile de găzduire sunt conectate și sunt utilizate în mod colectiv de către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) pentru a oferi servicii dedicate și de co-locație. În total avem 20.000 de biți de conectivitate la rețea pentru serverele noastre. Avem 2 x 10 Gbps uplink pentru centrul nostru de date. Fiecare server din centrul nostru de date este configurat pe un port de 1000 Mbps, complet comutat pe un comutator de margine. Fiecare comutator de margine este apoi conectat, la rândul său, la două comutatoare de agregare separate la 10 gbit, cu redundanță de failover permițând fiecărei conexiuni de 10 gbit să eșueze.

1.3. Disponibilitatea serviciului (“Disponibilitatea serviciului”) reprezintă timpul total dintr-o lună calendaristică în care segmentele critice ale rețelei DreamServer Network sunt disponibile prin Internet, cu condiția ca Clientul să aibă conectivitate stabilită. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își asumă responsabilitatea pentru Disponibilitatea Serviciului în perimetrele sale imediate de rutare și nu poate fi făcut responsabil pentru probleme legate direct de un furnizor de lățime de bandă din amonte. . S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) mediile critice de găzduire vor fi disponibile clienților fără întreruperi complete (în ciuda latenței minore) la nivel de mediu pentru 100% din timp într-o anumită lună.

1.4. Timpul de nefuncționare a serviciului (“Timpul de nefuncționare a serviciului”) reprezintă orice întrerupere neplanificată a Disponibilității serviciului în timpul căreia Clientul nu poate accesa serviciile așa cum este descris în secțiunea precedentă 1.3, cu condiția ca întreruperea să fi fost cauzată. printr-o problemă în imediata S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) segment de rețea confirmat de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). Timpul de întrerupere a serviciului este măsurat ca durata totală a întreruperii neplanificate (întreruperea completă a rețelei) în Disponibilitatea serviciului pe parcursul unei luni calendaristice. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) oferă asistență directă și expertiză în orice software pe care îl furnizează în mod direct, în timp ce orice întreruperi neplanificate din cauza defecțiunilor software de la terți sunt direct responsabilitatea editorului de software/furnizor terț, nu a S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro)

1.5. Timpul de nefuncționare programat al serviciului (“Timpul de nefuncționare programat al serviciului”) este orice S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) întreruperea Serviciilor. Timpul de întrerupere a serviciului programat are loc în timpul unui S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) fereastră standard de întreținere a serverului, care are loc împreună cu o notificare de 24 de ore către Client prin comunicare electronică. Timpul de nefuncționare menționat este coordonat cu Clientul la cel mai bun lucru al S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) abilități de a alinia fereastra de întreținere cu dorințele explicite ale Clientului.

1.6. Creditul de performanță (“Credit de performanță”) apare atunci când timpul de funcționare 100% nu este atins. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va rambursa clientului 5% din taxa lunara pentru fiecare 30 de minute de inactivitate (pana la 100% din client’). taxă lunară). Perioada de nefuncționare a rețelei este măsurată din momentul în care un client deschide un bilet de problemă până în momentul în care serverul este din nou capabil să transmită și să primească date.

Un credit de performanță nu va fi plătit decât dacă îl solicitați în termen de 40 de zile de la sfârșitul lunii calendaristice pentru care nu a fost îndeplinit nivelul de serviciu Uptime. Creditul de serviciu maxim permis într-o anumită lună este limitat la taxa totală lunară plătibilă pentru luna respectivă.

1.7 Serviciul de monitorizare (“Serviciul de monitorizare”) este serviciul S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) furnizează pentru a analiza disponibilitatea serviciilor și aplicațiilor bazate pe TCP/IP prin sistemul său intern de monitorizare. Pentru a participa la aceasta, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) trebuie să aibă acces administrativ valid pentru a repara serverul în cazul unei defecțiuni a unui serviciu sau a sistemului de operare.

1.8 Administrarea sistemului facturabil (” Administrarea sistemului facturabil”) este operarea, configurarea, reglarea performanței, configurațiile de securitate și orice interacțiune cu sistemul de operare sau software-ul instalat pe server în cauză care nu este deja prevăzut în planul de management al serverului în cauză.

2. Credit de performanță pentru timpul de întrerupere a serviciului.

2.1. În cazul unei perioade de întrerupere a serviciului în care Disponibilitatea lunară a serviciului este mai mică de 100%, Clientul va primi un credit de performanță, așa cum este descris în secțiunea 1.6 a acestui document.

3. Excluderi de servicii.

3.0.1 Acest SLA nu acoperă perioada de nefuncționare a serviciului cauzată de probleme din următoarele:

 • Rețeaua locală a clientului.
 • Conectivitate la internet furnizată de client sau software pentru utilizatorul final.
 • Entități din rețeaua internă a Clientului, inclusiv, dar fără a se limita la, configurarea firewall-ului și modelarea lățimii de bandă, stații de lucru locale sau alte servere, echipamente și software care au un potențial beRIPEg în mediul de rețea local.
 • Orice timp de întrerupere a serviciului programat predeterminat.
 • Orice probleme dincolo de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) segment de rețea.
 • Timp de oprire sau întrerupere a serviciului ca urmare a unui atac DoS sau DDoS, SYN, Port Flood, SQL Injection sau similar.

Orice întreruperi, întârzieri sau eșecuri cauzate de angajații, agenții sau subcontractanții Clientului sau ai Clientului, cum ar fi, dar fără a se limita la, următoarele:

 • Configurație inexactă.
 • Utilizarea neconformă a oricărui software instalat pe server.
 • Clientul a inițiat suprautilizarea serverului.
 • Orice probleme legate de atacurile asupra mașinii, cum ar fi hacking, atacuri bazate pe lățimea de bandă de orice natură și exploatări de servicii sau sisteme de operare.
 • Probleme asociate cu sistemul de operare, software-ul sau aplicațiile.

3.0.2 Administrarea sistemului facturabil care se aplică oricărei “asistență avansată” care nu este acoperit de serviciile de management al serverului date și definite în secțiunea 1.8 include următoarele. Serverele au o cantitate specificată de “ore avansate” care sunt incluse. În cazul în care acestea sunt depășite, administrațiile de sistem facturabile vor aplica, pe baza aprobării clientului.
Administrarea de sistem a serverului clientului.
Instalări software efectuate de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro)
Scanări antivirus și de securitate ale serverului.
Configurarea sistemului de operare, servicii furnizate pe server.
Audit de securitate și managementul resurselor & eficienta serverului.
Hardware pentru servere dedicate

Hardware-ul 4.01 este definit ca procesor(e), RAM, hard disk(e), placa de bază, placa NIC și alte componente hardware aferente incluse în contractul de închiriere a serverului. Această garanție exclude timpul necesar pentru a reconstrui o matrice RAID.

Garanțiile de înlocuire a hardware-ului 4.0.2 și nivelurile de servicii sunt definite ca fiind valabile pentru servere cu mai puțin de 24 de luni în producție și se aplică numai liniei de servere Dell PowerEdge. Înlocuirea hardware-ului în două ore este disponibilă numai pentru anumite platforme Dell la centrul nostru de date Maidenhead.

Înlocuirea hardware-ului 4.0.3 va avea loc în termen de două ore de la problema raportată, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va rambursa 5% din taxa lunară pentru o oră suplimentară de timp liber (până la 100% din clienții) taxă lunară).

Restaurare 4.04 este definită ca revenirea serverului la configurația sa inițială, conform datei la care serverul a intrat prima dată în rețea. Dacă defecțiunea hardware cauzează deteriorarea sistemului de operare, a fișierelor de date sau a configurațiilor de servicii deteriorate, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va readuce sistemul la starea inițială oricum este posibil.

Actualizare hardware 4.0.5:- Costul perifericelor hardware în momentul comenzii serverului și amp; la upgrade-urile ulterioare ar fi diferit. O taxă unică de configurare ar fi aplicabilă în toate cazurile.

4.06 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil pentru restaurarea datelor pe server. Dacă există o defecțiune hardware și are loc pierderea ulterioară a datelor, clientul este responsabil pentru restaurarea datelor. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu va fi răspunzător pentru pierderea datelor în nicio circumstanță.

4.07 S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea generală a serverelor. Dacă serverele sunt compromise în vreun fel, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a audita imediat serverul. Planurile noastre de servicii dedicate de nivel mediu și superior primesc auditare lunară de securitate, la cerere, ca parte a programului nostru general de servicii gestionate de server, dar securitatea este responsabilitatea clientului. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a anula serviciul în cazul în care serverele sunt compromise prin implementarea unor scheme de parole slabe, conținutul aplicației backend vechi și scripturi sau prin alte nerespectări flagrante față de măsurile simple de securitate. Se va percepe o taxă de 30 USD pe oră pentru orice activitate legată de securitate efectuată din cauza compromisului unui astfel de server din neglijență din partea proprietarului serverului.

Migrarea serverului 4.0.8:- Dacă un client dorește să migreze de la un server dedicat la un alt server dedicat, va trebui să treacă prin perioada de preaviz de 30 (treizeci) de zile pentru vechiul server de asemenea. Vechiul server ar trebui anulat & ar trebui plasată o nouă comandă de server. Migrarea datelor va începe numai după ce ambele formalități au fost îndeplinite. Nu ar exista taxe pentru migrarea datelor atunci când aceasta trebuie făcută de la un server al rețelei DreamServer Network la un alt server din aceeași rețea. Tarifele clientului sunt aplicabile pentru datele care urmează să fie mutate pe serverele DreamServer Network. Taxele ar fi aplicabile pe un – baza de caz.

Termeni și condiții

Anularea serviciului
Solicitările de anulare trebuie trimise prin intermediul biroului nostru de asistență la secțiunea „Suport server dedicat”. O notificare de 30 (treizeci de zile) trebuie să fie dată dacă clientul dorește să-și anuleze serviciile. Înregistrări de actualizare. Dacă, în orice caz, clientul nu dă un preaviz de 30 de zile, următoarea reînnoire va fi debitată în contul clientului. Acest lucru este obligatoriu pentru toate contractele de servere dedicate. Notificarea exclude ziua rezilierii. De exemplu, dacă data de reînnoire este 7 decembrie, notificarea de anulare trebuie transmisă chiar pe 7 noiembrie.

Plată:
Înființarea acestui serviciu depinde de primirea de către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) de plată a taxelor declarate. Plățile ulterioare sunt datorate la o dată repetată care coincide cu data înscrierii. Metodele de plată acceptate sunt cardul de credit (Visa, MasterCard, American Express și Discover), PayPal, transfer bancar și amp; Verifica. Clienții sunt responsabili pentru orice taxe suplimentare de tranzacție care coincid cu orice metodă de plată. Cecurile, ordinele de plată și transferurile bancare trebuie trimise cu cel puțin 7 zile înainte de data scadentă a facturii pentru a vă asigura că plata este primită de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) în timp util.

Compania își rezervă dreptul de a refuza Clientului utilizarea oricărei metode de plată pentru, dar fără a se limita la, abuz sau utilizare greșită a unei metode de plată. Abuzul unei metode de plată poate fi, de asemenea, un motiv pentru acțiuni disciplinare ulterioare, până la și inclusiv anularea imediată și definitivă a serviciilor clientului sau a întregului său cont la Companie.

Plata pentru servicii trebuie să fie primită de Companie înainte de sfârșitul perioadei de grație de cinci zile permisă pentru servicii.

Dacă un cec este returnat din orice motiv, contul va fi evaluat cu o taxă de serviciu de 15 USD. În cazul în care plata sumei cecului returnat și a taxei de serviciu nu este rambursată integral până la ora 12:00. CST în următoarea zi lucrătoare, serverul va fi dezactivat până la primirea plății și va fi supus taxelor regulate de reactivare.

Plăți și comisioane: serviciul va fi întrerupt pentru conturile care au întârziere de 10 zile. Dacă un cec este returnat din orice motiv, contului i se va percepe o taxă de serviciu de 15 USD. În cazul în care plata sumei cecului returnat și a taxei de serviciu nu este rambursată integral până la ora 12:00. CST în următoarea zi lucrătoare, serverul va fi dezactivat până la primirea plății și va fi supus taxelor regulate de reactivare. Conturile care nu pot fi colectate de DreamServer Network vor fi predate unei agenții externe de colectare pentru colectare. Dacă contul dvs. este predat pentru colectare, sunteți de acord să plătiți companiei o „Procesare și colectare” Taxa de nu mai puțin de 25,00 USD și nici mai mare de 75,00 USD. Dacă doriți să vă anulați contul, vă rugăm să utilizați https://dreamserver.ro/clientarea.php.

Facturare:
S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu utilizează facturi pe hârtie sau pe hârtie. Toate facturile sunt trimise prin e-mail. Clienții care plătesc în mod normal prin cec sau prin transfer bancar vor primi facturile prin e-mail, în mod implicit, cu 5 zile înainte de data scadentă a facturii. Clientul poate solicita ca aceste facturi să fie trimise înainte de 15 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, de la data scadentă a facturii.

Rambursare și dispute: Toate plățile către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sunt nerambursabile. Aceasta include taxa unică de configurare și taxele ulterioare, indiferent de utilizare. Toate suprataxările sau litigiile privind facturarea trebuie raportate în termen de 60 de zile de la momentul în care a avut loc disputa. Dacă contestați o debitare către emitentul cardului dvs. de credit că, în S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ’singura discreție este o taxă valabilă în conformitate cu prevederile TOS și/sau AUP, sunteți de acord să plătiți S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) o “Taxa de administrare” de nu mai puțin de 25 USD și nu mai mult de 75 USD. Plățile PayPal pentru abonament care nu sunt anulate în momentul anulării rețelei DreamServer vor fi rambursate minus orice comisioane, iar plata abonamentului va fi anulată de către Companie.

Neplată: Compania poate refuza serviciul sau rezilia Acordul în cazul în care Clientul nu plătește taxele la scadență. Compania oferă Clientului o perioadă de grație de 10 zile pentru plata pentru majoritatea serviciilor. Un serviciu va fi întrerupt sau dezactivat pentru conturile restante care depășesc 10 zile de scadență. Compania își rezervă dreptul de a dezactiva sau de a rezilia un serviciu înainte de sfârșitul perioadei de grație de 10 zile.

Dacă un serviciu este dezactivat din cauza neplății, serviciul în cauză va fi reactivat numai după ce plata soldului restant a fost primită integral. Dacă toate serviciile dintr-un cont activ sunt dezactivate, toate facturile restante trebuie plătite integral înainte ca orice serviciu să fie reactivat. Compania își rezervă dreptul de a menține un serviciu dezactivat până când fondurile plătite prin cec, inclusiv eCheque, au fost compensate.

Clientul recunoaște că serviciul furnizat este de așa natură încât serviciul poate fi întrerupt din mai multe motive, altele decât neglijența Companiei și că daunele rezultate din orice întrerupere a serviciului sunt dificil de constatat. Prin urmare, Clientul este de acord că Compania nu va fi responsabilă pentru nicio daune care decurg din astfel de cauze dincolo de controlul direct și exclusiv al Companiei. În plus, Clientul recunoaște că răspunderea Companiei pentru propria sa neglijență nu poate depăși în niciun caz o sumă echivalentă cu taxele plătibile de către Client pentru servicii în perioada în care a avut loc daunele. În niciun caz, Compania nu va fi responsabilă pentru daune, pierderi sau vătămări speciale sau consecutive.

Rețea

Deținerea adresei IP: dacă S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) atribuie Clientului o adresă de protocol de Internet pentru utilizarea de către Client, dreptul de a utiliza respectiva adresă de protocol de Internet aparține numai S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), iar Clientul nu va avea dreptul de a utiliza respectiva adresă de protocol de internet, cu excepția cazurilor permise de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) la propria sa discreție în legătură cu Serviciile, pe durata prezentului Acord. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va menține și controla dreptul de proprietate asupra tuturor numerelor și adreselor de protocol de internet care pot fi atribuite Clientului de către S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), și S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a modifica sau elimina orice astfel de numere și adrese de protocol de internet, la discreția sa exclusivă. Alocarea noastră de adrese IP este limitată de noile politici RIPE’. Aceste noi politici afirmă că utilizarea adreselor IP pentru gazde virtuale bazate pe IP nu va fi acceptată ca justificare pentru noile adrese IP. Ce înseamnă asta pentru tine este că TREBUIE să folosești găzduire bazată pe nume acolo unde este posibil. Vom examina periodic utilizarea adresei IP și, dacă constatăm că clienții folosesc adrese IP unde ar putea fi utilizată găzduirea bazată pe nume, vom revoca autorizarea de a folosi acele adrese IP care ar putea fi utilizate cu găzduirea bazată pe nume.

Utilizarea lățimii de bandă: clientul este de acord că lățimea de bandă care depășește rata dată pe o bază lunară va plăti o “depășire” așa cum este detaliat pe S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va monitoriza lățimea de bandă a Clientului prin RTG. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va avea dreptul de a lua măsuri corective în cazul în care lățimea de bandă a Clientului este excesivă și întrerupe serviciul pentru alți clienți. O astfel de acțiune corectivă poate include evaluarea costurilor suplimentare, deconectarea sau întreruperea oricărui și tuturor Serviciilor sau rezilierea acestui Acord, care acțiunile pot fi întreprinse se află în S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro)’u singura și absolută discreție. Dacă S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ia orice acțiune corectivă în temeiul acestei secțiuni, Clientul nu va avea dreptul la o rambursare a taxelor plătite în avans înainte de această acțiune . In cazul in care un client depaseste alocarea inclusa, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate, la propria sa discreție, să încaseze un depozit, într-o sumă determinată de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), împotriva cardului de credit al clientului aflat în dosar la S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro).

Securitatea sistemului și a rețelei: utilizatorilor le este interzis să încalce sau să încerce să încalce securitatea S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Rețea. Încălcările securității sistemului sau a rețelei pot duce la răspundere civilă sau penală. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va investiga evenimentele, care pot implica astfel de încălcări și poate implica și poate coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea penală a Utilizatorilor care sunt implicați. în astfel de încălcări. Aceste încălcări includ, fără limitare:

 • Accesarea datelor care nu sunt destinate unui astfel de Utilizator sau conectarea la un server sau cont, pe care acest Utilizator nu este autorizat să le acceseze.
 • Încercarea de a sonda, scana sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare fără autorizarea corespunzătoare.
 • Încercarea de a interfera cu serviciul pentru orice utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin mijloace de supraîncărcare, “inundare”, “bombardament prin e-mail” sau “crashingEvia vulnerabilităților cunoscute sau circumstanțe similare.
 • Falcarea oricărui antet de pachet TCP/IP într-o transmisie în rețea sau a oricărei părți a informațiilor de antet în orice postare pe e-mail sau grup de știri.
 • Efectuarea oricărei măsuri pentru a obține servicii la care respectivul Utilizator nu are dreptul.
 • Adăugarea de adrese IP care nu au fost atribuite în mod specific serverului.
 • Notificarea încălcării: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu are obligația de a analiza activitățile fiecărui client sau utilizator pentru a determina dacă o încălcare a AUP a avut loc și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate prin intermediul AUP-ului nostru de a monitoriza sau de a controla activitățile legate de internet.

Notificarea încălcării: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu are obligația de a analiza activitățile fiecărui client sau utilizator pentru a determina dacă o încălcare a AUP a avut loc și nici nu ne asumăm nicio responsabilitate prin intermediul AUP-ului nostru de a monitoriza sau de a controla activitățile legate de internet.

Prima încălcare: orice utilizator, pe care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) stabilește că a încălcat orice element al prezentei Politici de Utilizare Acceptabilă, va primi un e-mail prin care îi avertizează asupra încălcării. Serviciul poate fi supus la S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) la discreția de a suspenda temporar, în așteptarea acordului scris al utilizatorului, să se abțină de la orice alte încălcări

A doua încălcare: utilizatorii care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) determină că a comis o a doua încălcare a oricărui element al acestei Politici de utilizare acceptabilă va fi supus suspendării sau încetării imediate a serviciului fără notificare ulterioară.
Ne rezervăm dreptul de a elimina (lista neagră/nullroute/unroute) secțiunea de spațiu IP implicată în reclamații Spam/Virii/Illegal-Distributions sau Denial-of-Service/Packetstorm, dacă este clar că activitatea infracțională cauzează de la moderat până la major. prejudiciu părților de pe Internet. În special, dacă releele SMTP deschise sunt în rețeaua dvs. sau în rețeaua unui client sau dacă atacurile de refuzare a serviciului provin din spațiul dvs. de rețea. În anumite cazuri rare, este posibil să fim nevoiți să luăm măsuri înainte de a încerca să vă contactăm. Dacă facem acest lucru, vă vom contacta de îndată ce este posibil, odată ce situația este stabilizată.

Suspendarea serviciului sau anularea: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a suspenda accesul la rețea oricărui client dacă în opinia S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) administratori de rețea serverul clientului este sursa sau ținta unei încălcări a oricăruia dintre ceilalți termeni ai AUP sau din orice alt motiv că S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) consideră necesar. Dacă se detectează activitate necorespunzătoare, toate conturile Clientului în cauză vor fi dezactivate până la finalizarea unei investigații. Notificarea prealabilă către Client nu este asigurată. În cazuri extreme, oamenii legii vor fi contactați cu privire la activitate. Clientul nu va fi creditat pentru perioada în care aparatele clientului au fost suspendate.

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a-și modifica politicile în orice moment. Toate subrețelele, revânzătorii și serverele gestionate ale S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) trebuie să respecte politicile de mai sus. Nerespectarea oricărui termen sau condiție va fi motiv de anulare imediată. Veți fi responsabil pentru acțiunile clienților dumneavoastră în problema descrisă în acești Termeni și condiții. Prin urmare, este în interesul dvs. să implementați Termeni și condiții similare sau mai stricte sau denumite în alt mod politică privind Termenii de utilizare acceptabili.

Despăgubiri: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) dorește să sublinieze că prin acceptarea S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Politica de utilizare acceptabilă (AUP) și Termenii și condițiile (ToS), clientul despăgubește S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) pentru orice încălcare a Politicii de utilizare acceptabilă (AUP) și a Termenilor și condițiilor (ToS) care are ca rezultat pierderea pentru S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sau introducerea oricărei pretenții împotriva S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) de către orice terță parte. Aceasta înseamnă că dacă S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) este dat în judecată din cauza activității unui client sau a unui client al unui client, clientul va plăti orice daune-interese acordate S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), plus toate costurile și onorariile avocatului.

Dispoziții diverse: Clientul trebuie să furnizeze Companiei și să păstreze informații de contact bune la zi. E-mailul, faxul și contactele telefonice sunt utilizate, în ordinea de preferință. O renunțare de către Companie la orice încălcare a oricărei prevederi a prezentului Acord de către Client nu va opera și nu va fi interpretată ca o renunțare continuă sau ulterioară la acesta sau ca o renunțare la orice încălcare a oricărei alte prevederi a acestuia.
Clientul nu va transfera sau cesiona acest Acord fără acordul prealabil scris al Companiei. Compania poate atribui Acordul în orice moment, fără consimțământul sau notificarea Clientului. Compania își rezervă dreptul de a anula oricând drepturile Clienților conform acestui contract, fără alte obligații

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu își asumă responsabilitatea pentru orice introducere materială de către alții și care nu este postată pe S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Rețea de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil pentru conținutul oricăror alte site-uri web legate de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Rețea; link-urile sunt furnizate doar ca instrumente de navigare pe Internet. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își declină orice responsabilitate pentru orice astfel de utilizare inadecvată și orice răspundere față de orice persoană sau parte pentru orice altă persoană sau parte’; încălcarea acestei politici.
S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu este responsabil pentru eventualele daune pe care le poate suferi afacerea dumneavoastră. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu oferă garanții implicite sau scrise pentru niciunul dintre serviciile noastre. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) neagă orice garanție sau vandabilitate pentru un anumit scop. Aceasta include pierderea de date rezultată din întârzieri, nelivrări, livrare greșită și orice întrerupere a serviciului cauzate de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro).

Responsabilitatea pentru conținut: Clientul în calitate de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro)’clientul, sunt singurii responsabili pentru conținutul stocat și deservit de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) server.

Limite de asistență: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), oferă suport tehnic 24/7 Clienților noștri. \ Ne limităm suportul tehnic la domeniile noastre specifice de expertiză. Următoarele sunt îndrumările noastre atunci când oferim suport: S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) oferă asistență legată de serverul dvs. și de funcțiile de bază, critice ale sistemului de operare și de serviciile tcp/ip critice de bază.

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu oferă suport tehnic pentru probleme specifice aplicației, cum ar fi programarea CGI, Cold Fusion, ASP, .NET, PHP, MySQL, Microsoft SQL sau orice altă aplicație de programare/bază de date. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu oferă asistență tehnică pentru clienții DVS. utilizatori finali.

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) colaborează cu o serie de companii de software și acționează ca prima linie de suport pentru aceste produse. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va oferi asistență maximă pentru aplicații, dar nu garantează remedierea erorilor sau rezolvarea avansată a problemelor acestor produse. Escaladarea unor astfel de probleme, companiile care au programat software-ul sunt supuse tarifului standard de 100,00 USD pe oră, care include timpul total petrecut. Rezolvarea erorilor și a problemelor de asistență avansată depinde de dezvoltatorii software-ului în cauză.

Orice solicitare de asistență tehnică garantează posibilitatea de a fi percepută o taxă de administrare a sistemului dacă cererea este legată de funcționalitatea sistemului de operare, funcționalitatea aplicației software sau funcționalitatea Panoului de control. Dacă un membru al personalului S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) adoptă o abordare de toleranță zero cu privire la trimiterea de e-mailuri comerciale nesolicitate (UCE) sau SPAM prin rețeaua noastră. Foarte simplu, aceasta înseamnă că Clienții S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu poate folosi sau permite altora să folosească rețeaua noastră pentru a tranzacționa în UCE. Clienții S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu poate găzdui sau permite găzduirea site-urilor sau a informațiilor care sunt promovate de UCE din alte rețele. Încălcarea acestei politici implică sancțiuni severe, inclusiv încetarea serviciului.

Încălcarea S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) Politica SPAM va avea ca rezultat penalități severe. La notificarea unei presupuse încălcări a politicii noastre de SPAM, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va iniția o investigație imediată (în termen de 48 de ore de la notificare). Pe parcursul anchetei, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate restricționa accesul clienților la rețea pentru a preveni încălcări ulterioare. Dacă se constată că un client încalcă politica noastră de SPAM, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) poate, la discreția sa exclusivă, să restricționeze, să suspende sau să închidă contul clientului. Mai mult, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) își rezervă dreptul de a urmări remedii civile pentru orice costuri asociate cu investigarea unei încălcări fundamentate a politicii. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va anunța oamenii legii dacă încălcarea este considerată a fi o infracțiune.

Primele încălcări ale acestei politici vor avea ca rezultat o „taxă administrativă”; de 250 USD și contul dvs. va fi revizuit pentru o posibilă reziliere imediată. O a doua încălcare va avea ca rezultat o „Taxă administrativă” de 500 USD și închiderea imediată a contului dvs. Utilizatorii care încalcă această politică sunt de acord că, în plus față de aceste “Administrative” penalități, vor plăti “Taxe de cercetare” să nu depășească 100 USD pe oră pe care S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) personalul trebuie să cheltuiască pentru a investiga problema. VA ROG, NU SPAM din mediul dvs. de server dedicat DreamServer Network.

Deoarece Clienții noștri sunt responsabili în ultimă instanță pentru acțiunile clienților lor asupra S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro), este recomandabil ca Clienții să dezvolte o politică similară sau mai strictă pentru Utilizatorii lor finali, pentru a evita încălcarea Politica de conținut pentru utilizatorul final (EUCP).

GARANȚII

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) are dreptul de a încheia prezentul Acord și de a acorda drepturile acordate în acesta.

S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va respecta, cu bună-credință, termenii prezentului Acord.
Bunurile și serviciile furnizate de S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) sunt furnizate “CA AȘA”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE PENTRU CLIENT SAU ORICE TERȚ, INCLUSIV DAR FĂRĂ LIMITĂRI LA NICIO GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ DE: 1) VANTABILITATE; 2) ADECVENȚIA PENTRU UN ANUMIT SCOP; 3) EFORT DE REALIZARE A SCOPULUI; 4)CALITATE; 5) NEÎNCĂLCAREA; 6) DISFUCARE LINITĂ; ȘI 8) TITLUL.

CLIENTUL ESTE DE ACORD CĂ ORICE EFORTURILE S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) PENTRU MODIFICAREA BUNURILOR SAU SERVICIILOR SA NU VA FI CONSIDERĂ O RENUNȚARE LA ACESTE LIMITĂRI, ȘI CĂ ORICE S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) GARANȚIILE NU VA FI CONSIDERATE A FĂCUT ÎN SCOPUL LOR ESENȚIAL. CLIENTUL ESTE DE ACORD CĂ S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) NU VA FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DE CLIENT SAU ORICE TERȚ PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE UTILIZARE, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU ORICE PREJUDICIILE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE DE ORICE FEL ÎN PRIVIND PREZENTUL ACORD SAU ALTRE, CHIAR DACĂ S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) A FOST INștiENTAT DE POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE SAU A FOST NEGLIGENȚĂ GRAVE. MODIFICĂRILE FĂCUTE SITE-ULUI WEB CLIENTULUI DE CĂTRE CLIENT SAU DE ORICE TERȚĂ ANULĂ ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ RĂMĂSĂ. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune consecutive sau incidentale și, ca atare, este posibil ca o parte din limitarea de mai sus să nu se aplice Clientului. În astfel de jurisdicții, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) răspunderea este limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Părțile recunosc în mod expres că S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu operează, controlează sau aprobă nicio informație, produse sau servicii de pe Internet și că orice entități care oferă astfel de informații , produsele sau serviciile nu sunt afiliate cu S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro). S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu oferă nicio garanție, reprezentare sau aprobări exprese sau implicite CLIENȚILOR SAU ORICE TERȚI, cu privire la orice informații, produse sau servicii furnizate prin intermediul S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) ȘI OBȚINUT SAU CONTRACTAT PE Internet, incluzând, fără limitare, garanții de: 1) VANTABILITATE; 2) ADECVENȚIA PENTRU UN ANUMIT SCOP; 3) EFORT DE REALIZARE A SCOPULUI; 4) CALITATE; 5) PRECIZIȚIE; 6) NEÎNCĂLCAREA; 7) DISFUCARE LINITĂ; ȘI 8) TITLUL. S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu va fi răspunzător față de CLIENT SAU ORICE TERȚ pentru niciun cost sau daune care decurg fie direct, fie indirect din orice tranzacție care implică terți& #8217; informatii, produse sau servicii. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune consecutive sau incidentale și, ca atare, este posibil ca o parte din limitarea de mai sus să nu se aplice Clientului. În astfel de jurisdicții, S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) răspunderea este limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Părțile recunosc în mod expres că S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) nu poate și nu garantează sau garantează că fișierele disponibile pentru descărcare prin S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) va fi lipsit de infecție, viruși, viermi, cai troieni sau alt cod care manifestă proprietăți contaminante sau distructive. Clientul este de acord că va fi singurul responsabil pentru implementarea procedurilor suficiente pentru a satisface cerințele specifice ale Clientului pentru acuratețea datelor de intrare și de ieșire și pentru menținerea unui mijloc extern S.C. DreamServer S.R.L. (dreamserver.ro) pentru reconstrucția oricăror date pierdute. De asemenea, părțile recunosc în mod expres că Internetul conține materiale needitate, dintre care unele sunt ilegale, indecente sau ofensatoare pentru Client, iar accesul la astfel de materiale de către Client se face pe riscul exclusiv al Clientului.

INTEGUL ACORD

Acest acord și toate anexele sau anexele înlocuiesc orice alte acorduri, orale sau în scris, între părți cu privire la aspectele menționate aici, iar acest acord conține toate acordurile și acordurile dintre părți cu privire la acesta. . Acest acord poate fi modificat sau modificat numai în scris și va intra în vigoare numai după aplicarea ambelor părți’ semnături.

Prin semnarea acestui acord, vă activați contul de la o lună la lună. Planurile de servicii pe termen sunt disponibile prin contracte furnizate de DreamServer Network

Planul de servicii pe termen. Este posibil să fiți eligibil pentru un plan de servicii pentru server dedicat/Colocație cu durată fixă ​​(“Plan de servicii pe termen”) sau pentru un plan de servicii lunar (“Plan de servicii non-termen” ;). Cu excepția cazurilor permise de Acord, trebuie să mențineți serviciul cu noi în cadrul Planului dvs. de servicii pe termen pentru termenul minim de 1 an asociat cu acel Plan de servicii pe termen. Pentru a executa această opțiune, contactați sales@DreamServer Network

Planul dvs. de servicii stabilește tarifele pentru Servicii și este Planul dvs. de servicii până când acel Plan de servicii este modificat, treceți la un alt Plan de servicii sau până când Serviciile dvs. se încheie.

Încheierea. Planul de reziliere a serviciului. CU EXCEPȚIA ACORDULUI PERMIS DE ACORD, DACĂ ÎNAINTE DE TERMINAT PLANUL DE SERVICII ÎNAINTE DE TERMENUL TERMENULUI SAU DACĂ ÎNAINTE DE TERMENUL TERMENULUI ÎNAINTE DE SERVICIILE PENTRU ÎNCĂLCĂRI ALE ACESTUI CONTRACTUL, VA FI OBLIGAȚĂ SĂ PLATIȚI ÎNAINTE DE ÎNCHEIAȚIA 50 % din contractul rămas. După expirarea termenului, se aplică Condițiile referitoare la planurile de servicii non-termen.

Încheierea. Plan de servicii non-termen. Dacă aveți un plan de servicii fără termen, puteți rezilia Serviciile în orice moment, notificându-ne.